Crònica del segon acte de campanya de la candidatura CONSTRUÏM EL FUTUR A L’ATENEU

Crònica del segon acte de campanya: compromís nacional, radicalitat democràtica i innovació cultural

“Com creiem que ha de ser la programació cultural de l’Ateneu els pròxims tres anys?” Amb aquesta pregunta ha obert Pep Montes, candidat a Vicepresident primer, el segon acte públic de la candidatura Construïm el futur a l’Ateneu, davant dels socis que omplien de nou la sala Verdaguer. Però no només de cultura s’ha parlat durant l’acte: avui s’ha confirmat que l’Ateneu Barcelonès forma part del Pacte Nacional pel Dret a Decidir des de setembre de 2013, moment en què l’actual junta directiva en va aprovar l’adhesió.

Tots els que hi hem assistit coincidiríem a dir que ha estat un acte amb molt de contingut, profund i àgil, en què s’han anat desglossant els eixos que regiran la gestió cultural de l’Ateneu si guanya aquesta candidatura. A més de Pep Montes hi han intervingut Rosa Maria Malet, directora de la Fundació Miró i candidata a una de les vocalies,  el tecnoantropòleg Ricard Faura, la candidata a bibliotecària Mina Pedrós, el sociòleg Miquel-Lluís Muntané, el consultor en comunicació Jesús Conte i el periodista Vicent Sanchis.

Pep Montes, ha destacat dues idees centrals de l’equip de Josep Maria Carreras per a l’organització de la seva oferta cultural: la radicalitat democràtica i la voluntat propositiva.

Per explicar el que la candidatura entén per radicalitat democràtica ha posat tres exemples: ”Primer, el Baròmetre Ateneu. Intentarem posar en marxa un dispositiu que ens permeti fer consultes fàcils al soci, periòdiques, en funció de les necessitats. Tenim eines per fer-ho d’una manera àgil”.

“En segon lloc, la reforma, millora o suport a les seccions de la casa: una de les primeres accions de la nova junta seria convocar els ponents de totes les seccions i consensuar amb ells la reforma que sigui necessària.”

I, finalment,  donar suport al Govern i a les institucions posant l’Ateneu i els seus recursos al servei de moviments com ara el procés de construcció nacional: “Oferiríem l’Ateneu a qui en cada moment governi, posant les nostres instal·lacions a disposició de les institucions del país. Així, l’Ateneu podria arribar a ser, per exemple, un espai logístic per a la celebració de la consulta prevista per al 9 de novembre, si és que finalment s’arriba a realitzar. Una actuació d’aquesta importància, però, requeriria, segons Montes la consulta prèvia als socis.

Futurateneu

Respecte la “Voluntat propositiva” Pep Montes ha explicat que “no tenim ganes que l’Ateneu funcioni a remolc d’estímuls externs sinó que ha de tenir un projecte propi, ben definit. Volem ser propositius, que l’Ateneu sigui un espai de construcció de projectes que l’entitat podrà oferir al país.  Per què no intentem que el principal valor de l’Ateneu, el debat i el diàleg, siguin la llavor de projectes de futur per als país?”

També ha repassat dues línies de debat que es volen desplegar al llarg dels propers tres anys: sobre el sistema cultural català i sobre el model de ciutat per a Barcelona: “Triarem 15 temes centrals per a cada un dels dos àmbits, convidarem experts i construirem propostes plurals. Arribarem a final de mandat amb dues propostes articulades sobre cultura catalana i model Barcelona.”

Pep Montes ha tancat la seva intervenció remarcant que l’Escola d’Escriptura “s‘ha convertit en un dels grans puntals de la casa i cal continuar potenciant-la. També intentarem agrupar esforços de l’Escola d’Escriptura amb les associacions d’escriptors que allotgem.”

A continuació Mina Pedrós, candidata a Bibliotecària, ha destacat: “Utilitzarem les noves tecnologies per gestionar els préstecs, potenciarem el premi Creixells i intensificarem les campanyes d’apadrinament per a restauració de volums històrics. Realitzarem activitats d’alfabetització digital. Seguirem potenciant l’arxiu de la paraula, que atresora conferències celebrades des de 1974. Potenciarem la pàgina web. Ens prepararem per al llibre electrònic. Promourem acords amb centres acadèmics per incentivar la recerca amb materials de la nostra biblioteca.”

També ha afegit que la filosofia  de la candidatura és la d’un Ateneu del soci per al soci: “Volem donar suport incondicional al desenvolupament de les tertúlies, propiciar el contacte personal dels membres de la Junta amb els socis, a través d’un ‘Cafè amb el soci i instaurar un ‘Speaker’s Garden’, on els socis que ho desitgin tinguin la possibilitat d’expressar-se”.

Futurateneu2

Rosa Maria Malet ha començat la seva intervenció amb un relat personal:  ”Sóc ateneista des de fa relativament poc temps, me’n vaig fer a l’època d’Oriol Bohigas. Per la meva professió, pels vincles amb l’art contemporani des de la generació de Joan Miró fins ara, per l’exemple de personatges a qui he tingut la possibilitat de conèixer, crec que és molt el que des de l’Ateneu es pot fer en el sentit d’apropar artistes contemporanis a la institució i d’aquesta manera contribuir a garantir la continuïtat generacional. És molt el que els artistes visuals poden aportar i crec que aquesta pot ser l’aportació que jo puc fer”. I ha acabat amb una recomanació: “Vegin la pàgina web de la nostra candidatura.”

Per la seva banda, Ricard Faura ha destacat que  centra la seva participació en la candidatura en diversos conceptes: “El privilegi de viure en aquesta ciutat i en aquest país en què estan passant coses impactants, de formar part de la candidatura amb membres d’un gran valor humà i cultural: creiem que la construcció d’un país comença on som, en el nostre cas a l’Ateneu”.

També ha ressaltat que “els membres de la candidatura hi som perquè creiem que la feina que s’ha fet aquests anys encara pot anar endavant, que podem aprofitar l’impuls de Barcelona i un moment en què, malgrat la situació econòmica, tenim una il·lusió per fer coses noves i transformar el país.”

Respecte la nova societat del coneixement a l’Ateneu , Faura ha proposat l’extensió de la connectivitat: “Aquest edifici té dificultat a nivell de wifi per l’augment dels usuaris i pel volum de les parets; potenciarem la banda ampla per poder fer retransmissions en streaming. Aprofitarem la comunitat de gent que som socis de l’Ateneu per crear un ‘núvol de l’Ateneu’: que la gent hi pugui dir la seva i fent cròniques del que es fa a l’Ateneu, que després difondríem”.

“D’altra banda, molts dels socis estan en situació econòmica complexa però tenen projectes per tirar endavant: farem que compartir l’espai pugui ajudar també a crear nous projectes entre tots; serà el projecte de cotreball o coworking de l’Ateneu”.

Miquel-Lluís Muntané ha recordat que “queda una setmana per les votacions i per decidir qui volem que es posi a la sala de màquines d’aquest Ateneu que tant estimem. Un dels eixos d’aquest equip de treball és l’equilibri, treballem sobre la idea de l’equilibri: no venim a capgirar les coses, som un equip humà que valorem les moltes coses que s’han fet bé en aquestes últimes juntes directives i volem potenciar tots aquests avantatges que ens hem trobat. Però al mateix temps la majoria dels membres som nous, entrem amb noves vivències i propostes. Volem aprofitar tot allò de bo que ens hem trobat però no ens sentim dependents de cap acció.”

Muntané ha afegit que “hem dedicat moltes energies i molta il·lusió a elaborar un programa, si alguna cosa no falta són projectes i idees. Tenim molt clar que aquest progrés el volem aconseguir d’una manera adequada a la realitat social i econòmica que ens imposa el moment que vivim”.

En tercer lloc ha destacat la idea d’equilibri: “L’Ateneu és un bullir constant d’idees i propostes. I de seccions per camps especialitzats, que volem potenciar. Aquesta realitat ha de conviure amb el fet que l’Ateneu sigui un centre indiscutible de la vida cultural i social de Catalunya. Que sonin a Barcelona les veus de l’Ateneu però que aquí rebem les veus que sonen a Catalunya”.

I ha acabat amb una cita de Josep Maria de Sagarra: “La vida val quan un la fa ben plena, quan un li va enriquint tots els moments”. “Aquesta proposta de vida útil en el nivell individual i col·lectiu és l’esperit que volem imprimir aquest equip humà si ens feu confiança, fer la vida d’aquesta casa més plena i més rica, entenent que la riquesa per antonomàsia és la cultural.”

En el seu torn, Jesús Conte ha fet memòria personal: ”Sóc un barceloní que la primera vegada que vaig venir a l’Ateneu va ser per veure Helène René, À nous la liberté de René Clair l’any 1973. És un honor formar part d’aquesta candidatura plural i equilibrada. Intentaré ajudar l’Ateneu a tenir una major projecció exterior. La meva il·lusió és que l’Ateneu Barcelonès sigui un punt de referència de la vitalitat cultural, científica i econòmica de Barcelona. Que els grans avenços passin també per l’Ateneu. Que l’Ateneu aplegui aquesta voluntat de ser capdavanter d’aquests grans avenços. I això com es fa? Que vinguin els periodistes? Sí. Però sobretot que l’Ateneu funcioni com una agència d’informació, a partir de la feina que ja s’està fent. No només anunciar les activitats que es fan sinó treure’n un profit posterior. Seríem una font informativa més sobre allò que passa a l’Ateneu”. Conte també ha aposta perquè els socis vinculats siguin els primers prescriptors de l’Ateneu.

ATN1

Ha tancat el torn d’intervencions el periodista Vicent Sanchis: “Quan Josep Maria Carreras em va dir de formar part de la llista no se m’havia passat pel cap, perquè jo a l’Ateneu hi estic bé en el dia a dia. Però vaig pensar vàries coses:

– És veritat que és una llista de continuïtat però és de continuïtat en l’encert. Ja m’estaria bé que fórem capaços de mantenir les grans virtuts de la gent que ens ha precedit, adaptada als nous temps. En aquest context la paraula continuïtat no em fa gens de mal. En alguns àmbits hem de mantenir el que hem fet bé i mirar de continuar-ho.

– En la nostra candidatura alguns hi veuen una llista de tecnòcrates. Però pel to, l’encert i la il·lusió de cada membre de la candidatura, aquí més enllà de gent amb capacitat hi he trobat gent amb ànima.

– El tercer punt d’acceptació va ser el programa, una visió de com ha de ser l’Ateneu per continuar sent bo i millorar. M’hi sent totalment a gust. Si es pot combinar amb la realitat de les noves tecnologies, encara millor.

– I el punt definitiu va ser  la transversalitat: la prioritat ha de ser l’Ateneu. A la llista hi ha sensibilitats diferents i estic content que sigui així. Catalunya viu moments extraordinaris, hi ha uns mínims: vivim en un país i com a nació tenim dret a decidir, a l’autodeterminació, a saber què volem fer de nosaltres mateixos. Això ens uneix, i tots volem que l’Ateneu sigui un espai amable. Tant de bo altres espais fossin tan amables a la diversitat!

-He trobat socis que m’han dit: “Vicent, no serà que t’has equivocat de llista?” Però jo els contesto: “No serà que t’has equivocat d’entitat?” La nostra llista sintonitza amb l’essència de l’Ateneu com a espai amable i obert a la diversitat”.

Atenent una pregunta formulada per un dels assistents a l’acte Vicent Sanchis a deixat enrera qualsevol dubte sobre compromís amb el país i amb la construcició nacional de l’Ateneu i de la candidatura. Ha deixat clar que el mes de setembre de 2013 la junt directivva de l’entitat va acordar adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, i l’actual president de l’entitat, Francesc Cabana, ho va comunicar personalment al Conseller de la Presidència de la Generalitat, Francesc Homas, i al coordinador del Pacte Nacional, Joan Rigol, tot oferint-los els espais i els recursos de l’Ateneu per a desplegar i potenciar el projecte.

Pep Montes ha reprès la paraula per recordar que el president Oriol Bohigas deia: “Hem de pencar molt però si no ens divertim no servirà per a gran cosa”. I ha conclòs: “Si voteu aquesta candidatura ens divertirem molt i farem molta feina.”

L’acte ha fianlitzat amb una crida als assistents i a tots els socis a votar la candidatura i a participar en l’acte final de campanya, el proper dijous, 20 de març, a la sala Oriol Bohigas.

Cròniques de les tertúlies de gener de l’ESPAI ATENEU

28/01/2014    Pep Montes.    Cultura a l’Ateneu, un debat permanent

  Pep Montes es periodista i gestor cultural, a mes es un ateneista de soca arrel amb una activitat positiva i eficaç.

L’esquema de la seva intervenció consta de tres apartats: Cultura i Ateneu, Cultura a Catalunya avui i Que pot fer l’Ateneu?. Es un plantejament  força interessant.

Inicia la seva intervenció amb la definició de la paraula “cultura” i  es decideix, com va fer Ferran Mascarell, per  la paraula “tot”. Es el que passa a l’Ateneu. Es el que ha fet l’Ateneu en els seus 150 anys d’activitat i que resumeix en quatre funcions: 1. Reconeixement i justificació de la seva activitat, que “passa a la historia”. 2. Aparador del present, o sigui, el estar al dia sobre el que passa en totes les disciplines conegudes gracies al seu programa d’activitats. 3. Innovació, que entronca en el passat de finals del segle dinou en el que les noves idees europees entraven a Catalunya per la porta del Ateneu. Sobre elles es debatia i es feien propostes. Es una funció ateneista que cal mantenir. Cal mantenir la tradició de l’Ateneu però innovant, posant-la al dia. 4. Debat, diàleg, intercanvi general. Potser es la funció mes important.

Aquestes son les funcions tradicionals però la situació d’avui es complexa, estem en un període de crisis, no hi ha subvencions, hi ha una davallada del consum cultural,   cada cop es més difícil el finançament de la cultura i surten temes més actuals de debat.  El primer en importància es el paper de la Administració en quant a subvencions. Es cert que cal una xarxa cultural publica però cal considerar l’impuls de l’empresa cultural.   En els moments actuals ha canviat la situació i l’impuls de l’empresa cultural s’està substituint per el de la industria cultural, que no depèn de la Administració i que empara a l’escena, l’art, etc. però fonamentalment a les activitats de  l’oci.

Hi ha professionals que basen la seva activitat en l’ús creatiu del coneixement, vinculat a les noves tecnologies, que es l’entorn en que el ciutadà es desenvolupa i es el mes vàlid. Es va intentar que el voltant del MACMA fos artístic. El 22@ va ser una derivada d’aquesta proposta. Es buscava un valor afegit a l’activitat econòmica. Però això no es sostenible. Vivim dins una crisis i no es pot viure d’ella. Cau la xarxa de distribució cultural i les subvencions. Hi ha una fugida per part  dels professionals de la cultura. Ja no es pot viure del sector cultural. La industria creativa ha fet fallida.

Cal preguntar-se quines oportunitats sens ofereixen:    a) La creació cultural des de una òptica comunitària    b) La valoració dels aspectes digitals de la cultura en quant a conservació i creació.    c) La recuperació de la capacitat inversora de l’empresa privada i el fet d’aprofitar millor la despesa publica.

L’Ateneu representa la creació, es un espai magnífic i positiu. Cal recollir les noves propostes culturals i ser l’aparador actual de la cultura d’avui, acollint les noves activitats i propostes culturals amb generositat. L’Ateneu està al dia amb la tecnologia bibliotecària, els seus espais, la comunicació i les seves activitats.

Cara al futur cal ser la porta a la innovació, al que suggereixin  els joves, els trencadors. No ser antiquats  ni  carques i actuar en tots els ambients. Cal ser cita obligada per els innovadors. Catalunya deu definir el que serà i l’Ateneu te que ser un espai adequat per debatre el futur de la nostra cultura. Cal definir el sistema cultural que Catalunya necessita de manera sostenible. El col•loqui, com ja es pot suposar, va ser intens i interessant . Es pot ressaltar la afirmació de que l’Ateneu te una gran competència cultural a Barcelona. Te que fer sentir la seva veu per els problemes econòmics de la cultura, com poden ser l’IVA, la llei del mecenatge i altres aspectes i que deuria manifestar-se al respecte. L’Ateneu deu ser un lloc d’espai i clima per sentir-se acollit tothom i en el que totes les veus puguin ser escoltades. Molt interessant va ser l’aspecte debatut finalment sobre les dificultats de divulgar plenament totes les activitats ateneistiques i les dificultats que es presenten dins de la múltiple informació actual existent que molt sovint es difícil de digerir.

 • 21/01/ 2014

Lluís Juste de Nin     “El llapis d’un ninotaire: de la clandestinitat al compromís nacional, passant per la moda”.    D’entrada, Lluís Juste comunica als membres de la tertúlia que està informadíssim del que es fa a l’Espai Ateneu, ja que ell també coordina, des de fa temps la tertúlia “Cercle Catalanista”.
  Per a explicar l’autobiografia, diu, un ha de perdre la modèstia, però alhora ha d’intentar ser objectiu. Com indica el títol de la conferència, exposarà el que ha estat la seva vida, que comença amb l’activitat política a la clandestinitat, passa per la feina professional de dibuixant (o ninotaire, com ell prefereix dir-ho) i continua dins el mon de la moda, com a conseller delegat d’Armand Basi; tenint sempre present un fort compromís nacional.

.                
La conferència la dona comentant unes imatges que va passant per la pantalla. “La primera imatge, que us sorprendrà, diu, es una caricatura de ‘Franco en declivi’, feta quan jo militava a Bandera Roja i al PSUC. En aquella època, jo visitava París, per raons professionals, i allí vaig viure els finals del maig del ‘68 i em va entrar la dèria de “l’imagination au pouvoir” etc; al tornar, em vaig implicar, junt amb la meva dona, en el PSUC, en aquells temps l’organització antifranquista més visible; i com que sabia dibuixar, al partit em van encarregar tasques de propaganda i d’il·lustrar diverses publicacions clandestines, com Treball o Mundo Obrero, on firmava amb el pseudònim de l’Esquerrà o El Zurdo”.
Aquestes col·laboracions, assenyala, l’hi van impedir de treballar com a dibuixant als diaris de l’època (El Noticiero, Mundo Diario, etc.), perquè dins de la professió tothom sabia qui era ell; de manera que va haver de demanar feina a uns cosins germans de la seva mare, els Basi, Armand i Josep, del ram tèxtil, que estaven al mon de la moda. Com a estilista de Lacoste per a Espanya, els va proposar de crear una marca pròpia, per a cobrir un mercat minoritari però important, i va triar el nom d’Armand Basi, agafant el nom d’un d’ells, i aconseguint així una marca amb un nom que era igual en català, que en francès o anglès.
A totes i cada una de les col·leccions, indica, li ha donat sempre un argument propi: col·lecció “cinematogràfica”, col·lecció “verde luna” d’homenatge a Garcia Lorca, etc, i les presentacions han estat sempre fora del corrent, amb molta imaginació, perquè sempre ha vist la moda como una demostració de cultura. Tan es així, que la Generalitat els va concedir la Medalla Gaudí a la Creativitat.
  Efectivament, a les imatges que va passant de diferents col·leccions, viem una model desfilant amb una serp pitó viva a manera de fulard, una altra (ens explica), a la passarel·la muntada sobre un cavall negre… o una col·lecció d’indumentària de cuina, feta amb el Ferran Adrià… Les imatges mostren també la carrossa que li van encarregar l’Ajuntament de Barcelona per a la Cavalcada de Reis; una col·lecció de tasses de cuina; la campanya “Soc la Norma”; campanyes de publicitat, etc. etc., tot amb una alta dosis de creativitat i enginy.

Després ens va parlar de la seva família Nin, especialment de l’avi Andreu Nin, assassinat pels agents stalinistes. Com que tenia molta documentació familiar, heretada de la seva mare, va començar a escriure la història de la família, des del segle XVII, en forma de quaderns de dibuixos. També està escrivint la Història del país, en forma de novel·la gràfica, de la qual han sortit 7 números; i el 8è, titulat “Rauxa”, es posarà a la venda el proper 6 de març; tots ells un model de rigor històric, tant en l’ambientació com en els vestits dels personatges, dels quals va mostrar abundants imatges.


Després de la “xerrada”, seguida amb molt d’interès pels presents, es va produir un viu debat, durant el qual el conferenciant va contestar complidament a nombroses preguntes dels tertulians.

 • 14/01/2014       Vicenç Ferrer

Volem la Unió Europea? Volem l’euro?

  Vicenç Ferrer es un economista amb una amplia experiència en medis internacionals i un profund coneixedor de la actual situació política de Catalunya.  Inicia la seva dissertació amb l’afirmació de que Catalunya esta en una situació de canvi dins de la Unió Europea (U.E.) i per definir el seu futur  es pregunta que es el que esta fent la UE, quin paper juga,  per tal de poder tenir arguments sobre l’interès de Catalunya en, una vegada independent, formar part  o  no de la mateixa.

Recorda que inicialment la U.E. es va constituir per aconseguir  el lliure comerç, sense aranzels, entre 450 milions de ciutadans.  Dintre de la seva organització destaca la Comissió que presenta les lleis o directives, el Parlament que aprova el pressupost i emet dictàmens, i el Consell, constituït per els Estats que es el que en realitat mana o intenta manar

La U.E. regeix les polítiques sectorials, medi ambient, estructures, etc.  amb un pressupost de 115.000 milions d’euros, que aporten els Estats directament, junt amb una part del IVA recaptat i certes tarifes aranzelàries encara existents, però  un dels problemes de la U.E.  es que no aconsegueix a arribar a un adequat coneixement dels ciutadanes que la composen. La pregunta interessant es: on van els ingressos que rep?.  Cal ressaltar la existència de unes enormes despeses d’administració i que, per altre part, retorna  part dels ingressos als estats,  actuant a manera de maquina re-distribuïdora en forma de subsidis agrícoles i ajudes al països menys desenvolupats.

Espanya es el país de la U.E. que més capital va rebre en el seu dia, al voltant de 130.000 milions d’euros, amb caràcter de no retornables.

Vicenç Ferrer, d’entrada  es declara partidari de seguir formant part de la U.E. com un  Estat més. En quant als problemes de l’euro exposa la seva justificació primària,  constitueix un estalvi per eliminar les despeses inherents als canvis de moneda. I es pregunta: Es igual l’euro d’Alemanya i  el de Grècia com exemples?.  Evidentment  i en teoria si, però  hi ha un gran  problema de falta de convergència  que es manifesta amb el cost dels bons  de un i altre país.

Aquest fet es produeix a causa de la falta de una política fiscal unificada. Es  demana que aquesta política es posi en practica i es centralitzi a Brussel•les, però el conferenciant  es pregunta si aquesta decisió i es bona a no.  Es un tema que  cada Estat te que  decidir ja que comporta  que  també deurà pagar les despeses que produeixi  la seva administració  i no es deu perdre de vista que es difícil de calibrar però, insisteix,   cada un deu pagar els resultats econòmics dels seus designis. Axó si,  respectant els límits  exigits per el tractat de Maastricht en referencia al dèficits sobre el PIB i al percentatge de dèficit anual. La realització de la política fiscal comuna es urgent i necessària.

També cal recordar problemes greus que te Europa en la seva globalitat, tals com els referents a una taxa d’interès extraordinàriament reduïda per part del Banc  Central Europeu i la negativa a concedir crèdits per part dels bancs nacionals.

El principal problema d’Europa es que no sap solucionar el seu futur. Es vol basar en les  decisions aprovades per consens entre els Estats  i deixa de banda, quant els hi convé, la rigorosa aplicació de les seves regles.

La pregunta mes significativa consistiria  en fer referencia a la causa de que no s’hagi deixat caure a Grècia en la seva impressionants crisi econòmica, encara que la resposta es fàcil:  el seu deute esta suportat en gran part pels propis bancs europeus.

En quant a Catalunya difícilment rebrà cap ajuda a excepció dels subsidis agrícoles a que tingui dret i, mes o menys, serà un país aportador de uns 250 milions d’euros a l’any..

El col•loqui es va perllongar per sobre de l’hora normal de tancament de la tertúlia i el debat es va centrar, entre altres temes, en la situació de Noruega,  Suïssa i Islàndia i en l’excés de  burocràcia de la U.E. No es va posar en dubte la falta de impediments importants a l’entrada de Catalunya a Europa si ella ho demana ja que Europa no te cap interès en tenir una nació aïllada en el seu interior. La necessitat de mantenir un estat del benestar  es un dels projectes bàsics europeus. Fa falta un regulador europeu de control del euro.  La possibilitat d’estar en l’euro sense pertànyer a la U.E. es real.

Sortida cultural i tertúlies de Gener de l’Espai Ateneu

Logo espai ateneu

                  Sortida cultural de Gener 2014

 • Dissabte 18 Gener    SAN CUGAT
 • CENTRE DE RESTAURACIÓ DE CATALUNYA
 • ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
 • MUSEU DEL TAPIS CONTEMPORANI
 • MONESTIR DE SANT CUGAT 

Sortida amb autocar, a les 9 h de la plaça de Catalunya (davant del Banc d’Espanya), i a les 9.15 h de la plaça de Francesc Macià (davant de l’antic Sandor)

Visita al CRBMC   

Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya per la preservació del patrimoni cultural, que actua i tutela les intervencions sobre els Béns Culturals d’interès nacional i els catalogats, on serem rebuts per la seva directora, Àngels Solé Gili, i ens ensenyaran les obres que actualment s’estan restaurant.

  Visita a l’Arxiu Nacional de Catalunya on es custodien ells documents que conserva i que obrirà excepcionalment per nosaltres el dissabte.

Dinar al restaurant Masia Can Ametller.

Visita guiada al Museu del Tapís Contemporani,a la Casa Aymat de Sant Cugat.

Reobert recentment amb un canvi que traspassa la producció de l’antiga fàbrica. Amb obres significatives com el tapís fet a partir d’un cartró de Picasso cedit pel Museu Picasso, i de Josep Grau-Garriga o Josep Royo, tapisser de les obres de Miró.

                
Visita guiada al Monestir de Sant Cugat. Construït entre els segles IX i XIV, va ser el monestir de major importància del comtat de Barcelona. Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional en 1931. Ressalta la bellesa del seu campanar, la cúpula i els retaules. El claustre, amb més de setanta capitells decorats amb temes seculars i eclesiàstics, es considera un dels més importants d’Europa.

Places limitades. Per reservar demanar places a: tertulia@espaiateneu.com

Tertúlies Gener 2014

 • Dimarts 7 gener

   PERE COSTA  Doctor veterinari

Zygmun Bauman i Diamandis/Koller. Pessimisme i optimisme cara al futur

 • Dimarts 14 gener

  VICENÇ FERRER  Economista

Volem l’Unió Europea?  Volem l’euro?

 • Dimarts 21 gener

  LLUÍS JUSTE DE NIN  

Empresari de moda, dibuixant i guionista de novel.les gràfiques.

“EL LLAPIS D´UN NINOTAIRE: DE LA CLANDESTINITAT AL COMPROMÍS NACIONAL, PASSANT PER LA MODA”

 • Dimarts 28 gener

  PEP MONTES

Periodista i gestor cultural

CULTURA A L’ATENEU: UN DEBAT PERMANENT